Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η φιλοσοφία μας είναι να δυναμώνουμε συνεχώς την εταιρία σαν οργανισμό. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της, την ανάπτυξη της και την κερδοφορία της. Φυσικά αυτά εξασφαλίζουν την απόδοση αξίας προς τους συνεργάτες, την κοινωνία και τους μετόχους.

Επενδύουμε
για το μέλλον

Επανεπενδύουμε τα κέρδη μας ακριβώς επειδή αυτά θα εξασφαλίσουν την μελλοντική επίδοση της εταιρίας. Οι επενδύσεις πραγματοποιούνται τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού και υποδομών, όσο και στους ανθρώπους. Την τελευταία πενταετία έχουμε πραγματοποιήσει επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας μας με προμήθεια εξοπλισμού μοναδικού στην Ευρώπη. Η γραμμή θερμοδιαμόρφωσης που παραδόθηκε στην εταιρία αποτελεί ό,τι πιο προηγμένο έχει κατασκευαστεί μέχρι τώρα στην παγκόσμια αγορά. Ταυτόχρονα, η εταιρία εγκατέστησε νέο σύστημα ERP της SAP για να αξιοποιήσει τις αυξημένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων. Το νέο σύστημα συνεισφέρει τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων μας. Αυτές οι επενδύσεις σε καιρό κρίσης αποδεικνύουν έμπρακτα την πεποίθηση οτι μόνο επενδύοντας στην εταιρία θα υπάρχει απόδοση.

Διαχειριζόμαστε
τον κίνδυνο

Αξιολογούμε συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Εξετάζουμε με λεπτομέρεια τα προϊόντα μας, τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, τα trends, και προσαρμοζόμαστε. Αποτιμούμε το ρίσκο των δραστηριοτήτων και αντισταθμίζουμε ενεργά (hedging) σημαντικούς κινδύνους για την εταιρία. Έχουμε, για παράδειγμα, συμφωνίες για την εξασφάλιση της πρώτης ύλης, καθώς και για την διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς καθώς για τους πελάτες μας, ιδιαίτερα στον τομέα της συσκευασίας, αποτελούμε προμηθευτές σε νευραλγικό στάδιο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ταυτόχρονα προβλέπουμε τις μελλοντικές μας χρηματοοικονομικές ανάγκες και εξασφαλίζουμε εγκαίρως την απαιτούμενη ρευστότητα με τον βέλτιστο τρόπο. Τέλος διευρύνουμε διαρκώς το εύρος των δραστηριοτήτων μας για να αντισταθμίσουμε τις αυξομειώσεις της ζήτησης σε συγκεκριμένες αγορές και να μην είμαστε εκτεθειμένοι.

Ακολουθούμε ηθικές
επιχειρηματικές πρακτικές

Διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές και τους καταναλωτές. Αυτές οι σχέσεις στηρίζονται στην ακεραιότητα και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε σαν οργανισμός.

Η εταιρεία μας έχει συνεχή επιχειρηματική
δραστηριότητα τα τελευταία 70 χρόνια.
Συνεπώς οι στόχοι μας έχουν
μακροπρόθεσμο ορίζοντα και η ανάπτυξη
που επιδιώκουμε κινείται γύρω από
συγκεκριμένους άξονες με σκοπό
να είναι βιώσιμη.

Προστατεύουμε
το περιβάλλον

Υιοθετούμε βιώσιμες πρακτικές και σκοπός μας είναι να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της επιχείρησης με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων. Με παραγωγή 7000 τόνων ετησίως αναλογιζόμαστε την ευθύνη που έχουμε αλλά και τη δυνατότητα για σημαντικό αντίκτυπο.

Υλοποιούμε τα ακόλουθα: χρήση αναγεννημένης πολυστερίνης, ανακύκλωση χαρτιού, φωτισμό της παραγωγής με λαμπτήρες χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων, θέρμανση με προπάνιο, χρήση αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στην παραγωγή, χρήση ηλεκτρικών περονοφόρων κ.α.

Μεγαλώνουμε μαζί
με τους ανθρώπους μας

Με την αύξηση του κύκλου εργασιών και του εύρους των δραστηριοτήτων μας αυξάνονται και οι ανάγκες μας σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες ανέλιξης για τους ανθρώπους μας και ευκαιρίες για εμάς να συνεργαστούμε με νέα δημιουργικά άτομα.

Έχουμε πάθος
για καινοτομία

Πιστεύουμε ότι η ίδια η ύπαρξη της εταιρείας μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα με την οποία εξελισσόμαστε και ακολουθούμε τις αλλαγές της αγοράς. Η καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της καθημερινής μας δράσης. Εξετάζουμε κάθε ιδέα για νέα προϊόντα και αν αυτά είναι ενδιαφέροντα, το τμήμα σχεδιασμού προϊόντων φροντίζει να φτάσουν στην αγορά χωρίς καμία καθυστέρηση.