ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προτού χρησιμοποιήσετε ή εγγραφείτε στον ιστότοπο, διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης και υποδείξτε ότι τους αποδέχεστε ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες που σας παρέχονται από τον ιστότοπο της PAL. Εάν δεν αποδέχεστε τους ακολούθους όρους χρήσης μην προβείτε στη χρήση του ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού.

Η PAL δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.pal.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες της. Η χρήση του δικτυακού τόπου www.pal.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Αυτοί αποτελούν τη συμφωνία ανάμεσα στους Χρήστες - Επισκέπτες και την PAL αναφορικά με τη χρήση του Ιστότοπου, των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου του.

Ο ιστότοπος της PAL απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων και όχι σε παιδιά κάτω των 16 ετών, δίχως την συγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων τους γονέων – κηδεμόνων τους.

 1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της PAL (εφεξής αποκαλούμενος ως «Ιστότοπος»). Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής αποκαλούμενοι ως «Όροι Χρήσης»), καθώς περιγράφουν και επεξηγούν τους σημαντικούς όρους που θα χρειαστεί να κατανοήσετε για τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, προτού τις χρησιμοποιήσετε.

Η PAL παρέχει στους Χρήστες του Ιστότοπου την δυνατότητα να αγοράσουν αντικείμενα που διατίθενται και προσφέρονται μέσω του διαδικτύου από την εταιρεία ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL Α.Ε.

Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει και να χρησιμοποιεί μόνο μέρος των πληροφοριών ή/λειτουργιών του Ιστότοπου, αλλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί Συναλλαγές. Οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Η PAL, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστικά δική της προαίρεση και μονομερώς, να αλλάζει ή / και να τροποποιεί μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και Συναλλαγών, οποτεδήποτε χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση. Διευκρινίζεται ότι οι αλλαγές αυτές δεν καταλαμβάνουν τις ήδη καταχωρισθείσες παραγγελίες αγορών. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την σελίδα και να προβαίνετε σε επισκόπηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, προκειμένου να γνωρίζετε οποιαδήποτε αναθεώρηση, η οποία σας δεσμεύει. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των Όρων Χρήσης και η ημερομηνία αναθεώρησης αυτών αναγράφεται στο πάνω μέρος του παρόντος.

Σε περίπτωση που η PAL ενεργήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα υπάρχει πάντοτε σε αυτή την σελίδα σχετική δημοσίευση που θα υποδεικνύει την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Ιστότοπου. Η χρήση του Ιστότοπου μετά από τέτοιες αλλαγές συνιστά αποδοχή από τους Χρήστες και Επισκέπτες του Ιστοτόπου των νέων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης μην εισέρχεστε ή χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά την εν λόγω σελίδα προκειμένου να διαπιστώνετε εάν έχουν γίνει αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε τροποποίηση των Όρων θα εφαρμόζεται άμεσα σε όλους τους Χρήστες και Επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κηρυχθεί ως άκυρη από το αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα μιας τέτοιας διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων. Οι υπόλοιποι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 1. Ορισμοί

Σε αυτούς τους Όρους Χρήσης οι ακόλουθοι όροι ερμηνεύονται ως ακολούθως:

 • Αγοραστής: Όποιος Χρήστης σκοπεύει να πραγματοποιήσει ή/και πραγματοποιεί μια ή περισσότερες αγορές Αντικειμένων στον Ιστότοπο.
 • Αντικείμενα: Όλα τα είδη που βρίσκονται στην αντίστοιχη κατηγορία εντός του Ιστότοπου και η κυκλοφορία τους δεν απαγορεύεται από τον νόμο.
 • Βασική Υπηρεσία: Η δυνατότητα που παρέχεται από τον ιστότοπο στους Χρήστες και Επισκέπτες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, να βλέπουν Αντικείμενα, συμμετέχοντας απευθείας στην αγορά των Αντικειμένων.
 • Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα: Η διαδικτυακή εικονική πλατφόρμα της PAL, όπου είναι εγγεγραμμένοι οι Χρήστες και μπορούν να αγοράζουν Αντικείμενα.
 • Ειδήσεις: Προτάσεις, διαγωνισμοί ή νέες Υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.
 • Επιπρόσθετες Υπηρεσίες: Τυχόν Επιπρόσθετες Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο και δημοσιεύονται σε αυτόν, οι οποίες δεν θεωρούνται κομμάτι της Βασικής Υπηρεσίας και ενδεχομένως υπόκεινται σε ξεχωριστούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 • Επισκέπτης: Οποιοσδήποτε μη εγγεγραμμένος στον Ιστότοπο χρήστης, ο οποίος μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, μέχρι του βαθμού που ο Ιστότοπος δεν απαιτεί εγγραφή για τέτοιου είδους χρήση.
 • Ιστότοπος: Ο Ιστότοπος της PAL, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.Pal.gr και αποτελείται από την Διαδικτυακή Εικονική Πλατφόρμα μαζί με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.
 • Καταχώρηση(εις): Η(οι) Καταχώρηση(εις), στην(στις) οποία(ες) αποθηκεύονται πληροφορίες των Αντικειμένων είναι αρμοδιότητα του Χρήστη. Η παρουσία των αντικείμενων σε συγκεκριμένες λίστες καταχωρήσεων καθορίζεται από τον ίδιο τον χρήστη και όλοι οι Χρήστες αποδέχονται τα ανωτέρω.
 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram, Snapchat κ.α , αναρτώνται πληροφορίες για τις Υπηρεσίες της PAL.
 • Λογαριασμός Χρήστη: Ο λογαριασμός του Χρήστη που περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς και δεδομένα που αφορούν την χρήση των Υπηρεσιών της PAL.
 • Μεταφορά: Μεταφορά ενός Αντικειμένου στον Αγοραστή θα διενεργείται σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου.
 • Περιεχόμενο : το περιεχόμενο του Ιστότοπου, όπως κείμενα, γραφικά, εικόνες, σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και άλλη ύλη τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στην PAL.
 • Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων: Η PAL συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα από οποιονδήποτε Χρήστη του Ιστότοπου.
 • Προσωπικά Μηνύματα: Το σύστημα αποστολής και παραλαβής προσωπικών μηνυμάτων που χρησιμοποιήσουν μόνον οι Χρήστες και όχι οι Επισκέπτες του Ιστότοπου.
 • Συναλλαγή: Όλες οι ενέργειες που αφορούν την μεταβίβαση της κυριότητας ενός Αντικειμένου από την PAL στον Αγοραστή.
 • Υπηρεσίες: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την PAL συμπεριλαμβανομένης της Βασικής Υπηρεσίας και των Επιπρόσθετων Υπηρεσιών.
 • Χρήστης: Οποιοδήποτε φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, το οποίο μετά την εγγραφή του στον Ιστότοπο, έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της PAL.
 1. PAL

Η PAL είναι η εταιρεία ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ PAL Α.Ε. παραγωγής ανοξείδωτων σκευών μαγειρικής και συσκευασιών τροφίμων, που εδρεύει στην οδό Αιγειδών 9, Κηφισιά ΤΚ 14564, Ελλάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-80.000.112, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email: info @pal.gr ΑΦΜ 094141400 και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

 1. Περιεχόμενο του Ιστότοπου

Το περιεχόμενο και τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Ιστότοπου, όπως είναι ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό τα κείμενα, έγγραφα γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και άλλη ύλη (από εδώ και στο εξής το «Περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της PAL, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το ελληνικό, κοινοτικό αλλά και διεθνές δίκαιο, εκτός από τα σήματα ή και τις επωνυμίες που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν εμπορικά σήματα της PAL και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της PAL.

Οποιαδήποτε πληροφορία του Ιστότοπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Μη επιτρεπόμενη χρήση του Περιεχομένου του Ιστότοπου αποτελεί παραβίαση των διατάξεων αυτών, δημιουργεί αποζημιωτική αξίωση της PAL και διώκεται ποινικά.

 1. Υποχρεώσεις και Ευθύνη Χρηστών και Επισκεπτών.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες αποδέχονται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του για τη διενέργεια κάθε είδους παράνομων πράξεων.

Οι Χρήστες και οι Επισκέπτες συμφωνούν ότι χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν:

(i) δεν θα αναρτούν πληροφορίες ή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών δεδομένων, όπως ενδεικτικά αρχεία, προγράμματα, φωτογραφίες και προσωπικά μηνύματα (εφεξής καλούμενα "Δεδομένα”) τα οποία : (α) είναι παραπλανητικά ή μη αληθή, δυσφημιστικά, προσβλητικά ή απειλητικής φύσης ή τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών, (β) περιλαμβάνουν «ιούς» ή άλλα προγράμματα υπολογιστών που μπορεί να διαταράξουν την καλή λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών ή και να παρεμποδίσουν την χρήση του Ιστότοπου.

(ii) δεν παραβιάζουν το εφαρμοστέο δίκαιο ή οποιονδήποτε κανονισμό.

(iii) είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

Οι Χρήστες δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού του λογαριασμού τους και ότι είναι πλήρως υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα με το συγκεκριμένο λογαριασμό. Οι Χρήστες συμφωνούν να ενημερώνουν άμεσα γραπτώς την PAL για κάθε παραβίαση της ασφάλειας του Λογαριασμού τους στον Ιστότοπο και να φροντίζουν να διασφαλίζουν την έξοδό τους από το λογαριασμό τους μετά από κάθε χρήση του Ιστότοπου. Η PAL δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προέλθει από αμέλεια ή δόλο των Χρηστών σε σχέση με αυτές τις υποχρεώσεις και ο Χρήστης – Επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει την PAL σε περίπτωση προβολής αξιώσεων αποζημίωσης τρίτου εναντίον της, εξαιτίας της μη εξουσιοδοτημένης και σύννομης χρήσης του Ιστοτόπου από τον Χρήστη – Επισκέπτη.

 1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της PAL

Η PAL δικαιούται να περιορίσει ή να διακόψει το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε Χρήστη ή Επισκέπτη που δε τηρεί τους Όρους Χρήσης.

Η PAL στέλνει εκ των προτέρων ανακοίνωση σε τέτοιους Χρήστες ή Επισκέπτες σε περίπτωση που αυτοί:

α) παραβιάζουν ή δε συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή με τους νόμους που διέπουν το Ελληνικό Δίκαιο.

β) παρείχαν λανθασμένες, ελλείπεις και κυρίως παραπλανητικές πληροφορίες όταν εγγράφονταν ή χρησιμοποιούσαν τον Ιστότοπο.

γ) χρησιμοποίησαν την ταυτότητα άλλων Χρηστών ή έδρασαν παράνομα με κάποιο άλλο τρόπο.

Η PAL έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τερματίσει μονομερώς ή να αναστείλει ή να μεταφέρει σε τρίτα μέρη τη λειτουργία του Ιστότοπου παρέχοντας σχετική ενημέρωση των Χρηστών περί αυτού. Οποιοδήποτε παράπονο έχει ο Χρήστης πρέπει να το υποβάλλει γραπτώς στην PAL, μέσω e-mail, ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.

 1. Υπηρεσίες από τρίτα μέρη

Ο Χρήστης – Επισκέπτης ο οποίος για την είσοδό στον ιστότοπο της PAL χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τρίτων μερών (π.χ. Facebook, Google, Instagram, Gmail) μέσα στην Υπηρεσία, δίνει αυτομάτως την έγκριση στην PAL να μεταβιβάσει τις πληροφορίες σύνδεσής τους σε αυτά τα τρίτα μέρη. Τα τρίτα αυτά μέρη έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της PAL. Η PAL δεν έχει ευθύνη για τις ενέργειες των τρίτων μερών που μπορεί να ενεργοποιούνται μέσα στην Υπηρεσία.

 1. Αποποίηση Ευθύνης της PAL

Η PAL δεν φέρει καμία ευθύνη (αστική ή/και ποινική) για οποιαδήποτε ενέργεια φυσικού ή και νομικού προσώπου ή/και οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, που είναι αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την PAL ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

Παρότι σήμερα ο Ιστότοπος και ο ηλεκτρονικός εξυπηρετητής έχουν κατασκευαστεί κατά τρόπο τεχνικά και επιστημονικά άρτιο και ασφαλή, η PAL δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος θα συνεχίσει να λειτουργεί και στο μέλλον χωρίς κανένα τεχνικό σφάλμα, ή ότι ο Ιστότοπος και o ηλεκτρονικός εξυπηρετητής δεν θα προσβληθούν στο μέλλον από «ιούς» ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή και αποθετική), προκύψει ευθέως ή εμμέσως από την χρήση του Ιστοτόπου.

 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες Newsletter

Η PAL έχει το δικαίωμα να στέλνει στους Χρήστες της μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις Υπηρεσίες της, καθώς και για κάθε νέα προτεινόμενη υπηρεσία της. Τέτοιου είδους μηνύματα μπορεί να περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, προσκλήσεις, προτροπές και περιγραφές υπαρχόντων ή νέων ή μελλοντικών Υπηρεσιών, καθώς και προωθητικό περιεχόμενο. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαγραφεί από τα ανωτέρω μηνύματα.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Σε περίπτωση που κάποια διάταξη από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κηρυχθεί ως άκυρη από το αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα μιας τέτοιας διάταξης δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων. Οι υπόλοιποι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του PAL και Χρήστη του Ιστότοπου σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.